Προσλήψεις δημοσιογράφων στο Αθηναϊκό Πρακτορείο

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων –Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑE» γνωστοποιεί την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη 2 δημοσιογράφων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Ο αριθμός των δημοσιογράφων που θα προσληφθούν κατανέμεται σε ειδικότητες, όπως ορίζεται στους 1 και 2 πίνακες της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για τις υπόψη ειδικότητες, όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την συνημμένη αίτηση (παράρτημα Ι), η οποία συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση και ακολούθως να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της «ΑΠΕ – ΜΠΕ ΑΕ».

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Το διαβάσαμε στο: Dikaiologitika.gr